Πως Εξ’αποστάσεως

Π ροκειμένου να ξεκινήσετε τις εξ΄αποστάσεως συνεδρίες θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής απλά βήματα:

Κατά την αρχική Εγγραφή:

1. Πατήστε αγορά και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
2. Εισάγετε τα στοιχεία του μέσου πληρωμής που επιθυμείτε.
3. Λαμβάνετε ειδικό διαδικτυακό μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μαζί με τα στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό σας (όνομα χρήστη – password).
4. Η Focus Lab θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον προγραμματισμό συνεδρίας εντός των επομένων εργασίμων ωρών με τον τρόπο που έχετε επιλέξει, δηλαδή είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω διαδικτυακού μηνύματος.

Για κάθε επόμενη σύνδεση στο λογαριασμό σας:

a. Επιλέγετε κάνοντας κλικ στο κουμπί πάνω δεξιά στη σελίδα «Σύνδεση».
b. Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη – password)

Για τον προγραμματισμό νέων συνεδριών:

1. Αφού ακολουθήσετε τα βήματα a και b,
2. Επιλέγετε το είδος των συνεδριών και το πλήθος που επιθυμείτε.
3. Η Focus Lab θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον προγραμματισμό συνεδρίας εντός των επομένων εργάσιμων ωρών με τον τρόπο που έχετε επιλέξει, δηλαδή, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω διαδικτυακού μηνύματος.

Σημείωση: Ενόψει των ειδικότερων επιστημονικών αναγκών των επιμέρους προγραμμάτων, παρακαλούμε πριν επιλέξετε το είδος των συνεδριών να συμβουλευτείτε τις Χρήσιμες Πληροφορίες κάθε ειδικότερου επιστημονικού πεδίου που θα βρείτε εδώ.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο τηλέφωνο είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κέντρου μας και ένας συνεργάτης μας θα σας καθοδηγήσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Focus Lab Ε.Π.Ε.
Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες
Α.Φ.Μ. 800730705
Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 138734107000

Κεντρικό: Σωτήρος Διός 13-15, Πειραιάς 18535
Υποκατάστημα: Πεισιστράτου 8, Αθήνα 10445
Τηλ: +30 210 4190804
Email: contact@focuslab.gr
Ιστοσελίδα: www.focuslab.gr