Ερωτηματολόγιο Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας καλωσορίζουμε στις υπηρεσίες της Focus Lab!
Η διεπιστημονική ομάδα της Focus Lab συνέθεσε ένα ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για τον έλεγχο βασικών στοιχείων Γλωσσική Ωρίμανσης των παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως και 6 ετών. Βασιζόμενοι στην εμπειρία ετών μας, αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες των γονέων σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών.
Οι ειδικοί θεραπευτές της ομάδας μας, τονίζουν τη σπουδαιότητα της έγκαιρης αναγνώρισης δυσκολιών στην ανάπτυξη του λόγου των παιδιών. Εντοπίζοντας εγκαίρως αποκλίσεις από την αναμενόμενη πορεία της Γλωσσικής Εξέλιξης, διευκολύνουμε την έγκαιρη αποκατάσταση. Παρέχουμε με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά μας το εφόδιο να εκφράζουν με σαφήνεια τα συναισθήματα και τις ιδέες τους, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται κατάλληλα για την είσοδό τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Το ερωτηματολόγιο Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο στην έγκαιρη ανίχνευση τυχών δυσκολιών στη γλωσσική έκφραση και κατανόηση του παιδιού.
*Δεν αποτελεί διαγνωστική μέθοδο και δεν αντικαθιστά τον ολοκληρωμένο λογοθεραπευτικό έλεγχο από επαγγελματία Λογοθεραπευτή.*

Επιλέξτε ηλικία