ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

FAQs

Ως διαδικτυακή πλατφόρμα που επικεντρώνεται στο θέμα της ψυχικής υγείας, πώς εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ιδιωτικότητα;

Η πλατφόρμα κατασκευάστηκε με απόλυτη συμβατότητα με το GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες υπηρεσίες και ζητώντας τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, για λόγους προσβασιμότητας. Ο χρήστης χρησιμοποιεί εξατομικευμενους και προστατευμενους κωδικούς σύνδεσης που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, χωρίς να χρειάζεται κατέβασμα εξωτερικού προγράμματος, καθότι όλα γίνονται μέσω της πλατφόρμας μας, με απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια. Επίσης, οι πληρωμές της υπηρεσίας γίνονται με κρυπτογράφηση όπως όλα τα σχετικά συστήματα τραπεζικών συναλλαγών στο διαδίκτυο.

Μπορεί η παρέμβαση να πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά;

Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, με τη χρήση του online υλικού και την καθοδήγηση των φροντιστών στην αποτελεσματική χρήση του υλικού με την υποστήριξη των ειδικών.
Τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας του ανηλίκου θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμού του κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κριθεί χρήσιμη επιστημονικά ή δεοντολογικά η φυσική παρουσία του ειδικού για την κάλυψη ειδικότερων και εξαιρετικών αναγκών του ανηλίκου, το Focus Lab θα σας ενημερώσει εγκαίρως και προσηκόντως για την ανάγκη αυτή και θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία επιλογής της προσφορότερης λύσης.

Ποια Υπηρεσία ταιριάζει στις δικές μου ανάγκες;

Κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα εξ’ αποστάσεως Υπηρεσιών της Focus Lab, μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το στόχο κάθε μίας από αυτές.
Περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία που ακολουθείται από τους ειδικούς θεραπευτές θα βρείτε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας, ώστε να σας συνδράμουμε και καθοδηγήσουμε στη βέλτιστη επιλογή, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών σας.

Πρέπει να συμμετέχουν και οι 2 γονείς στη συνεδρία;

Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής η συμβουλευτικής διαδικασίας, καταρχήν δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία και των δύο γονέων. Τα παρεχόμενα προγράμματα είναι σχεδιασμένα σε πλήρη συνέπεια με τις επιστημονικές και δεοντολογικές αρχές ώστε να λειτουργούν επιτυχώς με την παρουσία ενός ενηλίκου στις συνεδρίες του θεραπευόμενου. Εντούτοις, η συνεργασία και η παρουσία και των δύο γονέων ή κηδεμόνων έχει αποδειχθεί παγίως ότι λειτουργεί ευεργετικά στα αποτελέσματα των θεραπευτικών διαδικασιών και ως εκ τούτου είναι επιθυμητή.

Το παιδί μου κάνει ήδη θεραπεία με θεραπευτή στην πόλη μου.

Η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ειδικό και το παιδί αποτελεί στοιχείο θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία, τόσο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όσο και της συνέχισης και ολοκλήρωσης της ίδιας της θεραπευτικής διαδικασίας.
Επομένως, κανένα παιδί δεν πρέπει να διακόπτει μια επιτυχημένη σχέση με τον ήδη συνεργαζόμενο ειδικό. Το Focus Lab επιθυμεί και επιδιώκει τη συνδρομή και την υποστήριξη τέτοιων ήδη υφισταμένων σχέσεων και δεν λειτουργεί δια του αποκλεισμού τους, αλλά δια της συμπερίληψης, και εφόσον κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυσή τους με άλλες υπηρεσίες, που τυχόν το παιδί έχει ανάγκη αλλά δε δύναται να λάβει.

Θα λάβω γραπτή αναφορά της εκτίμησης και προόδου του παιδιού;

Εφόσον οι γονείς ή κηδεμόνες το επιθυμούν, λαμβάνουν τακτική γραπτή ενημέρωση για την πρόοδο και την εξέλιξη την θεραπευτικής η αποκαταστατικής διαδικασίας του ανηλίκου. Το περιεχόμενο αυτής της ενημερώσεως δεν πρέπει να κοινοποιείται άμεσα ή έμμεσα στον ανήλικο.

Καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του παιδιού με on-line θεραπεία;

Μόνο η διερεύνηση των δυσκολιών και η αποτύπωση των συνολικών αναγκών του παιδιού μπορεί να απαντήσει εξατομικευμένα σε αυτό το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός της Focus Lab θα σας ενημερώσει πλήρως, αφενός μεν, για τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της θεραπείας μέσω διαδικτύου, αφετέρου δε, για την προσφορότητα των μέσων αυτών στη συνδρομή του παιδιού σας.

Απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισμός;

Χρησιμοποιούμε διαδεδομένες και εύχρηστες διαδικτυακές εφαρμογές, όπως το Google meet & Whiteboard, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτές από όλους. Τα εργαλεία που χρειάζεται να διαθέτετε εσείς είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής/ iPad/ κινητό, κάμερα, ηχεία και σύνδεση internet.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο κωδικός ασφαλείας (password) χρειάζεται να είναι κωδικοποιημένος και αυστηρά προσωπικός, ενώ το όνομα του αποστολέα θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά πριν την αποστολή κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος (συνίσταται αν χρησιμοποιούνται κοινόχρηστες συσκευές). Συνιστάται η διαγραφή του ιστορικού περιήγησης από το άτομο, όταν χρησιμοποιεί έναν κοινό υπολογιστή και η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού, ο οποίος δε θα κοινοποιείται, για τη διαφύλαξη των γραπτών συνομιλιών με τον επαγγελματία (συνίσταται αν χρησιμοποιούνται κοινόχρηστες συσκευές)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Focus Lab Ε.Π.Ε.
Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες
Α.Φ.Μ. 800730705
Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 138734107000

Κεντρικό: Σωτήρος Διός 13-15, Πειραιάς 18535
Υποκατάστημα: Πεισιστράτου 8, Αθήνα 10445
Τηλ: +30 210 4190804
Email: contact@focuslab.gr
Ιστοσελίδα: www.focuslab.gr