Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ


Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας. Για το λόγο αυτό, η Focus Lab ανέλαβε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός σύντομου ερωτηματολογίου, το οποίο παρέχει έναν άμεσο τρόπο διερεύνησης της πιθανότητας ύπαρξης συμπτωμάτων ΔΕΠ-Υ και καθορισμού της συχνότητας τους. Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-5 και επιτρέπει σε γονείς και εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν σε ένα πρώτο επίπεδο την πιθανότητα ύπαρξης αδυναμιών στις ικανότητες της εστίασης, συγκέντρωσης και αυτορρύθμισης, με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη παιδιών και εφήβων μέσω της πρόληψης.

Επιλέξτε ηλικία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Focus Lab Ε.Π.Ε.
Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες
Α.Φ.Μ. 800730705
Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 138734107000

Κεντρικό: Σωτήρος Διός 13-15, Πειραιάς 18535
Υποκατάστημα: Πεισιστράτου 8, Αθήνα 10445
Τηλ: +30 210 4190804
Email: contact@focuslab.gr
Ιστοσελίδα: www.focuslab.gr