Οι υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας

Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία ονομάζουμε ένα σύνολο τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόζονται με σκοπό την υποστήριξη και ανακούφιση δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν παιδιά, έφηβοι και ενήλικες σχετικά με το συναίσθημα ή τη συμπεριφορά τους.

Περισσότερα

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Περισσότερα

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει στην ανάπτυξη του επιπέδου λειτουργικότητας του παιδιού ώστε να μπορεί να είναι αποδοτικό και αυτόνομο στις δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκεται στην καθημερινότητά του.

Περισσότερα

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση στοχεύει στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου παιδαγωγικού προγράμματος απόλυτα προσαρμοσμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή, καλύπτοντας τις δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ικανότητες του παιδιού. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί εξειδικευμένο υλικό.

Περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Focus Lab Ε.Π.Ε.
Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες
Α.Φ.Μ. 800730705
Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 138734107000

Κεντρικό: Σωτήρος Διός 13-15, Πειραιάς 18535
Υποκατάστημα: Πεισιστράτου 8, Αθήνα 10445
Τηλ: +30 210 4190804
Email: contact@focuslab.gr
Ιστοσελίδα: www.focuslab.gr